تاريخ : جمعه ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ | | نویسنده : مهدی

فروش نمونه سوالات و جواب تئوری و عملی حسابداری مقدماتی(مالی4) و حسابداری تکمیلی (مالی3)مخصوص امتحانات فنی و حرفه ای شیراز . 

به زودی.

و حسابداری تکمیلی